Technik obróbki surowców skalnych

otoNagrobek 23 kwietnia 2019

Technik obróbki surowców skalnych

W Strzegomiu powstał kierunek techniczny dla przyszłych kamieniarzy, który pod okiem specjalistów z branży umożliwi zdobycie wiedzy praktycznej z zakresu kamieniarstwa i dziedzin pokrewnych oraz ułatwi znalezienie pracy.

1. Pomysł i realizacja.
We wrześniu 2019 roku, w Zespole Szkół w Strzegomiu zostanie uruchomiony kierunek: TECHNIK PRZERÓBKI I OBRÓBKI SUROWCÓW SKALNYCH, który jest odpowiedzią na brak odpowiednich szkoleń i możliwości zdobywania podstawowej wiedzy z zakresu szeroko pojętego kamieniarstwa. Wieloletnie zabiegania o utworzenie tego kierunku w końcu odniosły pozytywny skutek.

2. Co w programie nauczania?
Program nauczania zakłada, że absolwenci kierunku będą potrafili zarówno przewodniczyć obróbce surowców skalnych jak i samodzielnie organizować przebieg procesu, a wszystko to dzięki wielu godzinom zajęć praktycznych, warsztatów oraz praktyk. Przyswojenie rozszerzonej wiedzy z zakresu matematyki oraz fizyki ułatwią rozwiązywanie problemów w codziennej pracy. 150 godzin nauki obsługiwania maszyn numerycznych, to dowód na to, że program idzie w parze z nowoczesną techniką obróbki kamienia. Niezbędnym kryterium decydującym o uzyskaniu tytułu TECHNIKA będzie pozytywne zdanie dwóch egzaminów walifikacyjnych. Będzie to: prowadzenie oraz organizacja procesów przeróbki i obróbki surowców skalnych.

3. Możliwości znalezienia pracy.
W naszym kraju zauważa się coraz częściej brak odpowiednio wykształconych i wykwalifikowanych kamieniarzy. Szkoła umożliwi znalezienie pracy w miejscach takich jak:
– kopalnia odkrywkowa,
– zakład kamieniarski,
– firmy budowlane,
– przedsiębiorstwa konserwacji zabytków,
– laboratoria badań surowców skalnych ( jako kontroler jakości).

4. Udogodnienia dla uczących się.
Burmistrz Strzegomia oraz Zespół Szkół w Strzegomiu przewidują pomoc w uzyskaniu stażu i praktyk oraz doradztwo indywidualne z zakresu doboru odpowiedniego kierunku dalszego kształcenia. Przewidziano pomoc dla uczniów z całej Polski – bezpłatny dojazd dla uczniów z
Internatu w Świdnicy oraz plany budowy internatu w Strzegomiu, ułatwią zdobywanie wiedzy przyszłym kamieniarzom. Istnieje również możliwość dokształcenia dla nauczycieli.

5. Rekrutacja.
Warunkiem przyjęcia do Technikum Przeróbki i Obróbki Surowców Skalnych jest uzyskanie od stu do dwustu punktów rekrutacyjnych, równoznacznych z punktacją wyników egzaminów gimnazjalnych/ósmo-klasowych oraz ocen końcowych z przedmiotów:
– język polski,
– język obcy,
– matematyka,
– geografia.

Podania należy składać w terminie od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. A w terminie od 21 do 25 czerwca 2019 kandydat zobowiązany jest do dostarczenia stosownych dokumentów. Więcej szczegółów na stronie Zespołu Szkół w Strzegomiu www.zs.strzegom.pl

Kategorie : Blog